POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Natalia Bamber-Laskowska, adres korespondencyjny ul. Nugat 9/38, 02-776 Warszawa zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: natalia@bamberlaskowska.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Aby świadczyć usługi droga elektroniczną zgodnie z zakresem naszej działalności, Usługodawca przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
2. W celu kontaktu z klientem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu (opcjonalnie).
3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika wyrażoną poprzez rozpoczęcie kontaktu z Usługodawcą oraz w związku z uzasadnionym interesem administratora, jakim jest archiwizacja korespondencji.
4. W celu wysyłki newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres poczty elektronicznej.
5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, które pozwala przetwarzać dane osobowe w oparciu o udzieloną zgodę, wyrażoną poprzez zgłoszenie swojego adresu poczty elektronicznej do listy subskrybentów.

III. Pliki cookies
1. Użytkownikom strony internetowej mogą również zostać przypisane identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP czy identyfikatory plików cookies.
2. Usługodawca na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).
3. Przypisanie identyfikatorów internetowych może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do identyfikowania tych osób.
4. Część plików cookies ma dla nas jednak charakter zanonimizowany, co oznacza, że bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
5. Cookies stosowane w ramach strony internetowej Usługodawcy spełniają następujące funkcje:
a) zapewnianie bezpieczeństwa— cookies wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta,
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — cookies wykorzystywane do prawidłowego działania strony oraz dostępnych funkcji, a także zapamiętywania ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony,
c) utrzymanie stanu sesji — w cookies często są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jak i umożliwiają identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach,
d) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej; w tym celu wykorzystujemy narzędzia Google, takie jak Google Analytics, w związku z czym korzystamy z zewnętrznych plików cookies dostarczanych przez Google,
e) korzystanie z pixela Facebooka– w związku ze stosowaniem narzędzia śledzącego działania użytkowników w postaci Piksela Facebooka strona wykorzystuje cookies zewnętrzne dostarczane przez Facebook Inc.
6. W ramach strony funkcjonują wtyczki umożliwiające przejście do profilów Usługodawcy znajdujących się na platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz LinkedIn. Po przejściu do danej platformy użytkownik podlega polityce cookies oraz polityce prywatności określonej przez administratora platformy.
7. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie zablokować lub ograniczyć automatyczne gromadzenie plików cookies. Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać na stronie www.youronlinechoices.eu czy www.aboutads.info/choices.
8. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w korzystaniu z zamieszczonych wtyczek etc.

IV. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani udzieloną zgodę cofnąć.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
a) wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do Usługodawcy na adres natalia@bamberlaskowska.pl,
b) kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości (w przypadku cofnięcia zgody na wysyłkę newslettera).
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Panu/Pani skorzystanie z usług elektronicznych i innych narzędzi dostępnych w ramach naszej strony internetowej.
2. Zakres danych osobowych koniecznych do podania przez użytkownika celem korzystania z usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej Usługodawcy.

VI. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe naszemu hostingodawcy oraz firmie informatycznej zarządzającej stroną. Jeśli zawrzemy umowę, wówczas Pani/Pana dane będą również przekazywane do biura księgowego oraz firmie obsługującej program do wystawiania faktur.
2. Może się również zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Uprzejmie informujemy, że w związku z wykorzystaniem przez nas technologii śledzących działania użytkowników w postaci kodów pixela Facebooka oraz kodu Google Tag Managera, Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2. W naszym przypadku dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych.
3. Google LLC oraz Facebook Inc. przystąpiły do program Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield).
4. W odniesieniu do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Stwierdzenie to nastąpiło na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
a) do momentu wycofania zgody na dostarczanie newslettera oraz 5 lat (okres przedawnienia roszczeń) — przetwarzanych w celu wysyłki informacji handlowej,
b) przez okres prowadzenia korespondencji oraz 5 lat od jej zakończenia (dla celów archiwalnych stanowiących uzasadniony interes administratora) — w odniesieniu do danych osobowych w postaci przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania,
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu— w odniesieniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy lub do celów marketingowych.
3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

IX. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych.
2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
a) wysłanie maila bezpośrednio do Usługodawcy na adres natalia@bamberlaskowska.pl lub
b) kliknięcie linku w wiadomości e-mail dołączonego na końcu wiadomości (w przypadku wysyłki newslettera).

X. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz inne stosowne przepisy obowiązującego prawa.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W razie dokonania przez Administratora zmian w Polityce prywatności, zamieszcza on na stronie internetowej uaktualniony tekst dokumentu.
4. Zmiany Polityki prywatności obowiązują od dnia zamieszczenia uaktualnionego tekstu na stronie internetowej.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER)

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Warunki zawierania umów i świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Własność intelektualna
 4. Postępowanie reklamacyjne
 5. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Natalia Bamber-Laskowska, adres korespondencyjny ul. Nugat 9/38, 02-776, Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): natalia@bamberlaskowska.pl(zwana dalej „Usługodawcą”)ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z usługi newsletter (zwanej dalej „Newsletter”) świadczonej na rzecz użytkowników, którzy zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie (“Użytkownicy”), a w szczególności na rzecz konsumenta, czyli osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminuoraz Polityki prywatności, która została udostępniona na stronie internetowej www.bamberlaskowska.pl.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych na zasadach określonych w Polityce prywatności strony internetowej www.bamberlaskowska.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy:
 • Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW i ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Operator na podstawie Regulaminu świadczy usługę polegającą na wysyłce Newslettera, zwaną dalej „Usługą”.
 2. W ramach usługi Newsletter Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie wysyłał informacje w formie wiadomości elektronicznej.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Usługi lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera („Umowa”) i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie internetowej Usługodawcy:
 4. podanie imienia Użytkownika;
 5. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu Newsletter;
 6. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa umieszczonego pod formularzem zapisu;
 7. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz mnie!”;
 8. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości elektronicznej przesłanej Użytkownikowi.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę:
 10. klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera;
 11. wysyłając przedmiotowe żądanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 12. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres poczty elektronicznej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Newsletterem, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji należą do Usługodawcą i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usługi Newsletter do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Usługodawcy bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: natalia@bamberlaskowska.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail lub adres korespondencyjny,
 3. opis problemu, którego dotyczy reklamacja.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i udzieli na nią odpowiedzi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zabronione jest korzystanie z Usługi w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę korzystania w celach komercyjnych z Newslettera Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi dla danego Użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.bamberlaskowska.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze wiadomości elektronicznej na adres podany podczas rejestracji, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usługi.